REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2617 
(13) G2

(21) a 2001 0394
(22) 03.12.2001

(41) 
(45)  30.11.2004
(47)  31.08.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.12.2007
(51) 
Int. Cl: F25B 29/00 (2006.01)
Titular(i):   POTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
Inventator(i):  POTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD; MARTÂNIUC Nicolae, MD; LIVŞIŢ Alexandru, MD; FITTKAU Wilfred, DE;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   POTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(54) Titlul:   Termogenerator
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.10.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.06.0618 LEI2001.12.03 - 2002.12.03
22005.06.0618 LEI2002.12.03 - 2003.12.03
32005.06.0618 LEI2003.12.03 - 2004.12.03
42005.06.0618 LEI2004.12.03 - 2005.12.03
52006.02.1327 LEI2005.12.03 - 2006.12.03
62007.07.1815 $2006.12.03 - 2007.12.03
A fost valabil pînă la 2007.12.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.07.31 BOPI nr.07.2007
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.07.31 BOPI nr.07.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: