REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2248 
(13) C2

(21) a 2001 0410
(22) 14.12.2001

(41) 
(45)  31.08.2003
(47)  31.03.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.12.2004
(51) 
Int. Cl: G01R 27/02 (2006.01)
Titular(i):   NASTAS Vitalie, MD;
Inventator(i):  NASTAS Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NASTAS Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru măsurarea componentelor impedanţei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.12.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.12.0118 LEI2001.12.14 - 2002.12.14
22003.12.0118 LEI2002.12.14 - 2003.12.14
32003.12.0118 LEI2003.12.14 - 2004.12.14
A fost valabil pînă la 2004.12.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.09.30 BOPI nr.09.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: