REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2040 
(13) G2

(21) a 2001 0420
(22) 20.12.2001

(41)  31.05.2002
(45)  30.11.2002
(47)  30.06.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.12.2003
(51) 
Int. Cl: D03J 3/00 (2006.01)
D04G 3/00 (2006.01)
D04G 3/02 (2006.01)
D04G 3/04 (2006.01)
Titular(i):   BACEVICI Valerii, MD; SÎTNIC Eugenia, MD;
Inventator(i):  BACEVICI Valerii, MD; SÎRBU Vasili, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BACEVICI Valerii, MD; SÎRBU Vasili, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de înnodare la fabricarea covoarelor şi dispozitiv pentru realizarea lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    20.12.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.05.1318 LEI2001.12.20 - 2002.12.20
22003.05.1318 LEI2002.12.20 - 2003.12.20
A fost valabil pînă la 2003.12.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: