REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1980 
(13) C2

(21) a 2001 0421
(22) 20.12.2001

(41) 
(45)  31.08.2002
(47)  31.03.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.12.2007
(51) 
Int. Cl: A61K 35/66 (2006.01)
A61K 35/74 (2006.01)
A61N 5/073 (2006.01)
A61P 15/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
Inventator(i):  EŢCO Ludmila, MD; ZARBAILOV Natalia, MD; ALEKSEEVA Natalia, UA; BURLAC Ala, MD; GAŢCAN Ştefan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54) Titlul:   Metodă de restabilire a microbiocenozei vaginului la lăuze
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.12.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.07.1718 LEI2001.12.20 - 2002.12.20
22002.07.1718 LEI2002.12.20 - 2003.12.20
32005.03.210 LEI2003.12.20 - 2004.12.20
42005.03.210 LEI2004.12.20 - 2005.12.20
52005.03.210 LEI2005.12.20 - 2006.12.20
62007.05.2145 $2006.12.20 - 2007.12.20
A fost valabil pînă la 2007.12.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.07.31 BOPI nr.07.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: