REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2437 
(13) C2

(21) a 2001 0424
(22) 22.12.2001

(41) 
(45)  30.04.2004
(47)  30.04.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.12.2006
(51) 
Int. Cl: H02M 5/22 (2006.01)
Titular(i):   LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHIŢU Dumitru, MD; SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEVA Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD;
(54) Titlul:   Stabilizator de tensiune alternativă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.12.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.02.0127 LEI2001.12.22 - 2002.12.22
22005.02.0127 LEI2002.12.22 - 2003.12.22
32005.02.0127 LEI2003.12.22 - 2004.12.22
42005.02.0118 LEI2004.12.22 - 2005.12.22
52005.11.030 LEI2005.12.22 - 2006.12.22
A fost valabil pînă la 2006.12.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: