REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2316 
(13) C2

(21) a 2002 0027
(22) 27.12.2001

(41) 
(45)  30.11.2003
(47)  31.07.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.12.2006
(51) 
Int. Cl: G03C 1/73 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; ROBU Ştefan, MD; DRAGALINA Galina, MD; PRISACAR Alexandru, MD; SERGHEEV Serghei, MD; ŞUTOV Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Purtător foto- şi electronostructurabil pentru înregistrarea informaţiei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.12.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.12.3118 LEI2001.12.27 - 2002.12.27
22003.12.3118 LEI2002.12.27 - 2003.12.27
32003.12.3118 LEI2003.12.27 - 2004.12.27
42003.12.3118 LEI2004.12.27 - 2005.12.27
52005.10.240 LEI2005.12.27 - 2006.12.27
A fost valabil pînă la 2006.12.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: