REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2171 
(13) G2

(21) a 2002 0031
(22) 27.12.2001

(41) 
(45)  31.05.2003
(47)  31.12.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.12.2006
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DVORNIN Ala, MD; RUDIC Valeriu, MD; DVORNINA Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a biomasei ciupercii Lentinus edodes (Berk.) Sing
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.12.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.04.0718 LEI2001.12.27 - 2002.12.27
22003.04.0718 LEI2002.12.27 - 2003.12.27
32004.02.0227 LEI2003.12.27 - 2004.12.27
42005.04.0518 LEI2004.12.27 - 2005.12.27
52005.04.0518 LEI2005.12.27 - 2006.12.27
A fost valabil pînă la 2006.12.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: