REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2130 
(13) G2

(21) a 2002 0053
(22) 23.01.2002

(41) 
(45)  31.03.2003
(47)  31.10.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.01.2007
(51) 
Int. Cl: G01R 27/02 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NASTAS Vitalie, MD; SCÎNTEIANU Mircea, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Convertor de impedanţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.01.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.02.1818 LEI2002.01.23 - 2003.01.23
22003.02.1818 LEI2003.01.23 - 2004.01.23
32003.12.0918 LEI2004.01.23 - 2005.01.23
42003.12.0918 LEI2005.01.23 - 2006.01.23
52005.11.240 LEI2006.01.23 - 2007.01.23
A fost valabil pînă la 2007.01.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: