REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1985 
(13) G2

(21) a 2002 0060
(22) 28.01.2002

(41) 
(45)  31.08.2002
(47)  31.03.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.01.2007
(51) 
Int. Cl: C01B 31/08 (2006.01)
C01B 31/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL de PROIECTĂRI CHIMICE, RO; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; VACARCIUC Ion, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL de PROIECTĂRI CHIMICE, RO; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din sâmburi de fructe şi coji de nuci
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.01.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.07.1918 LEI2002.01.28 - 2003.01.28
22002.07.1918 LEI2003.01.28 - 2004.01.28
32004.01.2718 LEI2004.01.28 - 2005.01.28
42004.12.2218 LEI2005.01.28 - 2006.01.28
52006.03.2727 LEI2006.01.28 - 2007.01.28
A fost valabil pînă la 2007.01.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: