REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2166 
(13) G2

(21) a 2002 0082
(22) 27.02.2002

(41) 
(45)  31.05.2003
(47)  31.12.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.02.2011
(51) 
Int. Cl: B60H 1/22 (2006.01)
B60H 1/32 (2006.01)
B60H 3/00 (2006.01)
Titular(i):   SONIC Grigorii, MD; PLAŞENCOV Rudolf, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
Inventator(i):  SONIC Grigorii, MD; PLAŞENCOV Rudolf, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SONIC Grigorii, MD; PLAŞENCOV Rudolf, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de condiţionare a aerului în mijloace de transport
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.12.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.04.0718 LEI2002.02.27 - 2003.02.27
22003.04.0718 LEI2003.02.27 - 2004.02.27
32003.04.0718 LEI2004.02.27 - 2005.02.27
42003.12.0918 LEI2005.02.27 - 2006.02.27
52003.12.0918 LEI2006.02.27 - 2007.02.27
62007.01.2415 $2007.02.27 - 2008.02.27
72008.01.2915 $2008.02.27 - 2009.02.27
82008.12.1615 €2009.02.27 - 2010.02.27
92010.01.1215 €2010.02.27 - 2011.02.27
A fost valabil pînă la 2011.02.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.09.30 BOPI nr.09.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.08.31 BOPI nr.08.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: