REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2127 
(13) G2

(21) a 2002 0089
(22) 11.03.2002

(41) 
(45)  31.03.2003
(47)  31.10.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.03.2004
(51) 
Int. Cl: F04B 43/04 (2006.01)
Titular(i):   HIDROPOMPA S.A., UZINA DE POMPE SUBMERSIBILE, MD;
Inventator(i):  SOBOR Ion, MD; KOBÎLEAŢKI Nicolai, MD; KOBÎLEAŢCHII Iaroslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   HIDROPOMPA S.A., UZINA DE POMPE SUBMERSIBILE, MD;
(54) Titlul:   Pompă cu vibrator
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.03.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.09.1218 LEI2002.03.11 - 2003.03.11
22003.09.1218 LEI2003.03.11 - 2004.03.11
A fost valabil pînă la 2004.03.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: