REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2609 
(13) C2

(21) a 2002 0100
(22) 21.03.2002

(41)  29.02.2004
(45)  30.11.2004
(47)  31.08.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.03.2007
(51) 
Int. Cl: B23H 1/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de prelucrare prin electroeroziune a suprafeţelor roţilor dinţate ale transmisiei precesionale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.03.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.05.250 LEI2002.03.21 - 2003.03.21
22005.05.250 LEI2003.03.21 - 2004.03.21
32005.05.250 LEI2004.03.21 - 2005.03.21
42005.05.250 LEI2005.03.21 - 2006.03.21
52005.05.250 LEI2006.03.21 - 2007.03.21
A fost valabil pînă la 2007.03.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.10.31 BOPI nr.10.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.05.31 BOPI nr.05.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: