REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2494 
(13) C2

(21) a 2002 0101
(22) 21.03.2002

(41)  29.02.2004
(45)  31.07.2004
(47)  30.04.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.03.2007
(51) 
Int. Cl: B23H 1/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru rodarea prin electroeroziune a elementelor conjugate ale masinilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.03.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.0718 LEI2002.03.21 - 2003.03.21
22004.07.0718 LEI2003.03.21 - 2004.03.21
32005.04.140 LEI2004.03.21 - 2005.03.21
42005.04.140 LEI2005.03.21 - 2006.03.21
52005.04.140 LEI2006.03.21 - 2007.03.21
A fost valabil pînă la 2007.03.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.10.31 BOPI nr.10.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.05.31 BOPI nr.05.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: