REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2592 
(13) C2

(21) a 2002 0112
(22) 04.04.2002

(41)  29.02.2004
(45)  30.11.2004
(47)  31.08.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.04.2010
(51) 
Int. Cl: A01F 29/00 (2006.01)
A01F 29/02 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
B02C 18/12 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; GAINA Anton, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAŞ Anatolie, MD; COŞLEŢ Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv  de măcinare a  produselor agricole
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.04.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.10.2618 LEI2002.04.04 - 2003.04.04
22004.10.2618 LEI2003.04.04 - 2004.04.04
32004.10.2618 LEI2004.04.04 - 2005.04.04
42004.10.2618 LEI2005.04.04 - 2006.04.04
52006.04.171,37999999523163 $2006.04.04 - 2007.04.04
62007.03.0630 $2007.04.04 - 2008.04.04
72008.03.1130 $2008.04.04 - 2009.04.04
82009.02.1915 €2009.04.04 - 2010.04.04
A fost valabil pînă la 2010.04.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.11.30 BOPI nr.11.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.10.31 BOPI nr.10.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4147, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Date finaleÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD