REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2044 
(13) G2

(21) a 2002 0122
(22) 17.04.2002

(41) 
(45)  31.12.2002
(47)  30.09.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.04.2007
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; VRABIE Valeria, MD; TOMA Simion, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a plantelor de castraveţi Cucumis sativus L.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.04.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.01.0918 LEI2002.04.17 - 2003.04.17
22003.01.0918 LEI2003.04.17 - 2004.04.17
32005.04.1318 LEI2004.04.17 - 2005.04.17
42005.04.1318 LEI2005.04.17 - 2006.04.17
52005.04.1318 LEI2006.04.17 - 2007.04.17
A fost valabil pînă la 2007.04.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: