REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2095 
(13) G2

(21) a 2002 0128
(22) 22.04.2002

(41) 
(45)  28.02.2003
(47)  31.08.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.04.2007
(51) 
Int. Cl: A61B 5/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CEREMPEI Ludmila, MD; MOGORENU Petru, MD; GUDUMAC Valentin, MD; SCHIŢCO Olga, MD; COLIBABA Elena, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnosticare a funcţiei pancreasului la copii cu afecţiuni gastroduadenale cronice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.04.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.03.1818 LEI2002.04.22 - 2003.04.22
22003.03.1818 LEI2003.04.22 - 2004.04.22
32005.03.210 LEI2004.04.22 - 2005.04.22
42005.03.210 LEI2005.04.22 - 2006.04.22
52005.03.210 LEI2006.04.22 - 2007.04.22
A fost valabil pînă la 2007.04.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: