REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2045 
(13) G2

(21) a 2002 0146
(22) 23.05.2002

(41) 
(45)  31.12.2002
(47)  30.09.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.05.2007
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01N 31/08 (2006.01)
A01N 33/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BRÎNZA Lilia, MD; TURTĂ Constantin, MD; ZUBAREVA Vera, MD; BARBĂ Nicanor, MD; VRABIE Valeria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de sporire a productivităţii culturilor leguminoase
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.05.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.01.0918 LEI2002.05.23 - 2003.05.23
22003.01.0918 LEI2003.05.23 - 2004.05.23
32005.04.1318 LEI2004.05.23 - 2005.05.23
42005.04.1318 LEI2005.05.23 - 2006.05.23
52005.04.1318 LEI2006.05.23 - 2007.05.23
A fost valabil pînă la 2007.05.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.12.31 BOPI nr.12.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.07.31 BOPI nr.07.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: