REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2824 
(13) C2

(21) a 2002 0155
(22) 04.06.2002

(41)  31.08.2004
(45)  31.07.2005
(47)  30.04.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.06.2007
(51) 
Int. Cl: H02M 5/257 (2006.01)
H02M 5/12 (2006.01)
H02J 3/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; IAROŞENCO Evgheni, MD; SIZOV Alexandr, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv reversiv de reglare a fazei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.06.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.08.160 LEI2002.06.04 - 2003.06.04
22005.08.160 LEI2003.06.04 - 2004.06.04
32005.08.160 LEI2004.06.04 - 2005.06.04
42005.08.160 LEI2005.06.04 - 2006.06.04
52005.08.160 LEI2006.06.04 - 2007.06.04
A fost valabil pînă la 2007.06.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: