REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2573 
(13) C2

(21) a 2002 0163
(22) 17.06.2002

(41) 
(45)  31.10.2004
(47)  30.06.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.06.2016
(51) 
Int. Cl: A01M 7/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUNGU Galina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(54) Titlul:   Maşină de stropit cu ventilator
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    17.06.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.09.1718 LEI2002.06.17 - 2003.06.17
22004.09.1718 LEI2003.06.17 - 2004.06.17
32004.09.1718 LEI2004.06.17 - 2005.06.17
42005.05.1218 LEI2005.06.17 - 2006.06.17
52006.06.0510 $2006.06.17 - 2007.06.17
62007.05.2130 $2007.06.17 - 2008.06.17
72008.05.1730 $2008.06.17 - 2009.06.17
82009.04.1315 €2009.06.17 - 2010.06.17
92010.05.0415 €2010.06.17 - 2011.06.17
102011.06.0915 €2011.06.17 - 2012.06.17
112012.05.1725 €2012.06.17 - 2013.06.17
122013.04.0925 €2013.06.17 - 2014.06.17
132014.06.0925 €2014.06.17 - 2015.06.17
142015.06.1025 €2015.06.17 - 2016.06.17
A fost valabil pînă la 2016.06.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.01.31 BOPI nr.01.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4145, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Date finaleÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD