REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2469 
(13) G2

(21) a 2002 0164
(22) 18.06.2002

(41)  31.12.2003
(45)  30.06.2004
(47)  31.01.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.06.2007
(51) 
Int. Cl: A23C 9/00 (2006.01)
A23J 1/20 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  AZZOUZ Abdelkrim, RO; SAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a agentului de coagulare catalitică a laptelui (variante), agent de coagulare catalitică a laptelui (variante) şi procedeu de coagulare catalitică a laptelui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.06.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.12.1018 LEI2002.06.18 - 2003.06.18
22004.12.1018 LEI2003.06.18 - 2004.06.18
32004.12.1018 LEI2004.06.18 - 2005.06.18
42004.12.1018 LEI2005.06.18 - 2006.06.18
52004.12.1018 LEI2006.06.18 - 2007.06.18
A fost valabil pînă la 2007.06.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: