REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2118 
(13) G2

(21) a 2002 0173
(22) 08.07.2002

(41) 
(45)  31.03.2003
(47)  31.10.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.07.2020
(51) 
Int. Cl: A61H 35/00 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 17/04 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 17/08 (2006.01)
A61P 17/14 (2006.01)
Titular(i):   NUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
Inventator(i):  SCUTELINIC Vasile, MD; BUZU Vladimir, MD; BUZU Alexandra, MD; GÎSCĂ Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(54) Titlul:   Metodă balneologică de tratament al maladiilor dermatologice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.07.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.03.1218 LEI2002.07.08 - 2003.07.08
22003.03.1218 LEI2003.07.08 - 2004.07.08
32004.09.0827 LEI2004.07.08 - 2005.07.08
42005.05.3018 LEI2005.07.08 - 2006.07.08
52006.06.19100 $2006.07.08 - 2007.07.08
62007.06.25300 $2007.07.08 - 2008.07.08
72008.06.24300 $2008.07.08 - 2009.07.08
82008.10.02300 €2009.07.08 - 2010.07.08
92010.06.03300 €2010.07.08 - 2011.07.08
102011.07.12300 €2011.07.08 - 2012.07.08
112012.07.16500 €2012.07.08 - 2013.07.08
122013.06.1075 €2013.07.08 - 2014.07.08
132014.06.1775 €2014.07.08 - 2015.07.08
142015.07.3175 €2015.07.08 - 2016.07.08
152016.06.0275 €2016.07.08 - 2017.07.08
162017.06.15700 €2017.07.08 - 2018.07.08
172018.08.21700 €2018.07.08 - 2019.07.08
182019.05.24700 €2019.07.08 - 2020.07.08
A fost valabil pînă la 2020.07.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.02.28 BOPI nr.02.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.01.31 BOPI nr.01.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: