REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2274 
(13) G2

(21) a 2002 0197
(22) 31.07.2002

(41) 
(45)  31.10.2003
(47)  31.05.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.07.2007
(51) 
Int. Cl: A01G 17/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD;
Inventator(i):  RAPCEA Mihai, MD; BOGDAN Ion, MD; DONICĂ Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de formare a butucului  de viţă de vie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    31.07.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.04.2018 LEI2002.07.31 - 2003.07.31
22004.04.2018 LEI2003.07.31 - 2004.07.31
32004.04.2018 LEI2004.07.31 - 2005.07.31
42006.03.010 LEI2005.07.31 - 2006.07.31
52006.03.010 LEI2006.07.31 - 2007.07.31
A fost valabil pînă la 2007.07.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.02.29 BOPI nr.02.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: