REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2525 
(13) G2

(21) a 2002 0214
(22) 30.08.2002

(41)  29.02.2004
(45)  31.08.2004
(47)  30.04.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.08.2007
(51) 
Int. Cl: C02F 3/28 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; MALINA Josef, US; SUMAN Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Bioreactor anaerob pentru epurarea apelor reziduale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.12.2118 LEI2002.08.30 - 2003.08.30
22004.12.2118 LEI2003.08.30 - 2004.08.30
32004.12.2118 LEI2004.08.30 - 2005.08.30
42005.03.250 LEI2005.08.30 - 2006.08.30
52005.03.250 LEI2006.08.30 - 2007.08.30
A fost valabil pînă la 2007.08.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.10.31 BOPI nr.10.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: