REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2206 
(13) G2

(21) a 2002 0216
(22) 23.08.2002

(41) 
(45)  31.07.2003
(47)  30.09.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.08.2010
(51) 
Int. Cl: A01N 63/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
Inventator(i):  VOLOŞCIUC Leonid, MD; CHITIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a insecticidului biologic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    13.12.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.2918 LEI2002.08.23 - 2003.08.23
22004.07.2918 LEI2003.08.23 - 2004.08.23
32004.07.2918 LEI2004.08.23 - 2005.08.23
42005.10.040 LEI2005.08.23 - 2006.08.23
52005.10.040 LEI2006.08.23 - 2007.08.23
62007.08.1430 $2007.08.23 - 2008.08.23
72008.07.3115 €2008.08.23 - 2009.08.23
82009.09.2815 €2009.08.23 - 2010.08.23
A fost valabil pînă la 2010.08.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.03.31 BOPI nr.03.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.02.29 BOPI nr.02.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: