REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2394 
(13) G2

(21) a 2002 0224
(22) 06.09.2002

(41) 
(45)  31.03.2004
(47)  30.11.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.09.2008
(51) 
Int. Cl: A23L 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; INSTITUTUL DE GENETICA AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA,, MD;
Inventator(i):  CELAC Valentin, MD; NICOLAEVA Diana, MD; LINDA Liudmila, MD; JUC Vera, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a conservelor  din năut
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.03.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.03.2918 LEI2002.09.06 - 2003.09.06
22004.03.2918 LEI2003.09.06 - 2004.09.06
32004.08.0918 LEI2004.09.06 - 2005.09.06
42005.06.280 LEI2005.09.06 - 2006.09.06
52005.06.280 LEI2006.09.06 - 2007.09.06
62007.12.0430 $2007.09.06 - 2008.09.06
A fost valabil pînă la 2008.09.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.05.31 BOPI nr.05.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.03.31 BOPI nr.03.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei7012, 2007.07.03
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD