REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2240 
(13) G2

(21) a 2002 0255
(22) 23.10.2002

(41) 
(45)  31.08.2003
(47)  31.03.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.10.2007
(51) 
Int. Cl: C07C 55/24 (2006.01)
C07F 9/94 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Nonahidrat al bis(nitrilotriacetat)bismutatului(III) de tris(tiosemicarbazid)cobalt(III) ca material dielectric.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.11.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.02.0618 LEI2002.10.23 - 2003.10.23
22004.02.0618 LEI2003.10.23 - 2004.10.23
32004.02.0618 LEI2004.10.23 - 2005.10.23
42005.08.090 LEI2005.10.23 - 2006.10.23
52005.08.090 LEI2006.10.23 - 2007.10.23
A fost valabil pînă la 2007.10.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.04.30 BOPI nr.04.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: