REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2363 
(13) G2

(21) a 2002 0257
(22) 24.10.2002

(41) 
(45)  31.01.2004
(47)  31.10.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.10.2011
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/30 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; LĂZĂRESCU Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Aspergillus niger 33-19 - producătoare de enzime amilolitice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.10.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.08.2127 LEI2002.10.24 - 2003.10.24
22004.08.2127 LEI2003.10.24 - 2004.10.24
32004.11.1518 LEI2004.10.24 - 2005.10.24
42005.08.090 LEI2005.10.24 - 2006.10.24
52005.08.090 LEI2006.10.24 - 2007.10.24
62007.11.1330 $2007.10.24 - 2008.10.24
72009.04.0922,5 €2008.10.24 - 2009.10.24
82009.09.1515 €2009.10.24 - 2010.10.24
92010.09.1615 €2010.10.24 - 2011.10.24
A fost valabil pînă la 2011.10.24
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.05.31 BOPI nr.05.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.04.30 BOPI nr.04.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: