REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2270 
(13) C2

(21) a 2002 0282
(22) 28.11.2002

(41) 
(45)  30.09.2003
(47)  31.10.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.11.2007
(51) 
Int. Cl: G01R 33/00 (2006.01)
Titular(i):   LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GROZAV Anatol, MD; CONDREA Elena, MD; MUNTEANU Teodor, MD; LEPORDA Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru măsurarea câmpurilor magnetice puternice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.03.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.0818 LEI2002.11.28 - 2003.11.28
22004.07.0818 LEI2003.11.28 - 2004.11.28
32005.06.100 LEI2004.11.28 - 2005.11.28
42005.06.100 LEI2005.11.28 - 2006.11.28
52005.06.100 LEI2006.11.28 - 2007.11.28
A fost valabil pînă la 2007.11.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.05.31 BOPI nr.05.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: