REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2282 
(13) G2

(21) a 2002 0294
(22) 19.12.2002

(41) 
(45)  31.10.2003
(47)  31.05.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.12.2007
(51) 
Int. Cl: C07C 53/16 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07F 15/04 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TURTĂ Constantin, MD; MEREACRE Valeriu, MD; ŞOVA Sergiu, MD; PRODIUS Denis, MD; USATÎI Agafia, MD; RUDIC Valeriu, MD; TOPALA Lilia, MD; CHIRIŢA Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Trimetanol-hexakis-µ-tricloracetato(O,O˘)-µ3-oxo-difier(III)nichel(II), care manifestă proprietăţi de stimulator al biosintezei carotenoidelor de tulpinile de drojdii din genul Rhodotorula
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.12.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.11.1418 LEI2002.12.19 - 2003.12.19
22003.11.1418 LEI2003.12.19 - 2004.12.19
32005.06.200 LEI2004.12.19 - 2005.12.19
42005.06.200 LEI2005.12.19 - 2006.12.19
52005.06.200 LEI2006.12.19 - 2007.12.19
A fost valabil pînă la 2007.12.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.07.31 BOPI nr.07.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: