REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2283 
(13) G2

(21) a 2003 0012
(22) 11.01.2003

(41) 
(45)  31.10.2003
(47)  31.05.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.01.2008
(51) 
Int. Cl: C07C 53/16 (2006.01)
C07F 13/00 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TURTĂ Constantin, MD; MEREACRE Valeriu, MD; ŞOVA Sergiu, MD; PRODIUS Denis, MD; USATÎI Agafia, MD; RUDIC Valeriu, MD; TOPALA Lilia, MD; CALCATINIUC Aurica, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Trimetanol-hexakis-µ-tricloracetato(O,O')-µ3-oxo-difier(III)mangan(II), care manifestă proprietăţi de stimulator al productivităţii biomasei de  tulpini de drojdii din genul Rhodotorula
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.01.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.11.1418 LEI2003.01.11 - 2004.01.11
22003.11.1418 LEI2004.01.11 - 2005.01.11
32004.11.2418 LEI2005.01.11 - 2006.01.11
42005.06.290 LEI2006.01.11 - 2007.01.11
52005.06.290 LEI2007.01.11 - 2008.01.11
A fost valabil pînă la 2008.01.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: