REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2497 
(13) G2

(21) a 2003 0013
(22) 15.01.2003

(41) 
(45)  31.07.2004
(47)  28.02.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.01.2008
(51) 
Int. Cl: C02F 1/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DRAGALIN Ion, MD; MAILHOT Jilles, FR; BOLT Michele, FR; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de epurare a apei de impurităţi organice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.12.1018 LEI2003.01.15 - 2004.01.15
22004.12.1018 LEI2004.01.15 - 2005.01.15
32004.12.1018 LEI2005.01.15 - 2006.01.15
42004.12.1018 LEI2006.01.15 - 2007.01.15
52004.12.1018 LEI2007.01.15 - 2008.01.15
A fost valabil pînă la 2008.01.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: