REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2513 
(13) G2

(21) a 2003 0024
(22) 27.01.2003

(41) 
(45)  31.08.2004
(47)  31.07.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.01.2012
(51) 
Int. Cl: A61B 5/145 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  POPOVICI Mihail, MD; SÎRBU Sergiu, MD; COBEŢ Valeriu, MD; IVANOV Victoria, MD; POPOVICI Ion, MD; CIOBANU Lucia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic precoce al infarctului miocardic acut
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.05.0527 LEI2003.01.27 - 2004.01.27
22005.05.0527 LEI2004.01.27 - 2005.01.27
32005.05.0518 LEI2005.01.27 - 2006.01.27
42006.01.1818 LEI2006.01.27 - 2007.01.27
52006.12.110 LEI2007.01.27 - 2008.01.27
62007.12.1430 $2008.01.27 - 2009.01.27
72008.12.0415 €2009.01.27 - 2010.01.27
82009.12.1715 €2010.01.27 - 2011.01.27
92010.12.2715 €2011.01.27 - 2012.01.27
A fost valabil pînă la 2012.01.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.08.31 BOPI nr.08.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.07.31 BOPI nr.07.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: