REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2322 
(13) G2

(21) a 2003 0036
(22) 31.01.2003

(41) 
(45)  31.12.2003
(47)  31.08.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.01.2012
(51) 
Int. Cl: A61K 31/045 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 35/42 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61K 38/57 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  POPOVICI Mihail, MD; SOFRONI Dumitru, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUŢU Lilian, MD; IVANOV Victoria, MD; CIOBANU Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de micşorare a hipertensiunii arteriale, induse de supraactivitatea sistemului renin-angitensin-aldosteron
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.2018 LEI2003.01.31 - 2004.01.31
22004.07.2018 LEI2004.01.31 - 2005.01.31
32004.11.1618 LEI2005.01.31 - 2006.01.31
42006.01.1818 LEI2006.01.31 - 2007.01.31
52006.12.1118 LEI2007.01.31 - 2008.01.31
62007.12.1730 $2008.01.31 - 2009.01.31
72008.12.0115 €2009.01.31 - 2010.01.31
82009.12.1715 €2010.01.31 - 2011.01.31
92010.12.2715 €2011.01.31 - 2012.01.31
A fost valabil pînă la 2012.01.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.08.31 BOPI nr.08.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.07.31 BOPI nr.07.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: