REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2349 
(13) C2

(21) a 2003 0039
(22) 03.02.2003

(41) 
(45)  31.01.2004
(47)  31.08.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.02.2007
(51) 
Int. Cl: A24B 15/30 (2006.01)
A24B 15/32 (2006.01)
A24B 15/34 (2006.01)
A24B 15/36 (2006.01)
Titular(i):   "TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
Inventator(i):  POSTOVOI Alexandru, MD; GRAMA Ion, MD; LEONOV Anatoli, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; UNGUR Nicon, MD; BARBA Alic, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   "TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Compoziţie de aromatizare a amestecului de tutun şi procedeu de obţinere a amestecului de tutun aromatizat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.02.1818 LEI2003.02.03 - 2004.02.03
22004.02.1818 LEI2004.02.03 - 2005.02.03
32005.03.0918 LEI2005.02.03 - 2006.02.03
42006.09.11150 $2006.02.03 - 2007.02.03
A fost valabil pînă la 2007.02.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.04.30 BOPI nr.04.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: