REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2253 
(13) C2

(21) a 2003 0041
(22) 03.02.2003

(41) 
(45)  30.09.2003
(47)  30.04.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.02.2007
(51) 
Int. Cl: A24B 3/12 (2006.01)
A24B 15/30 (2006.01)
A24B 15/32 (2006.01)
A24B 15/34 (2006.01)
A24B 15/36 (2006.01)
C07C 27/16 (2006.01)
C07C 45/39 (2006.01)
C07C 49/115 (2006.01)
C07C 49/637 (2006.01)
Titular(i):   "TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
Inventator(i):  PORCESCU Petru, MD; POSTOVOI Alexandru, MD; GRAMA Ion, MD; LEONOV Anatoli, MD; IORGA Tamara, MD; UNGUR Nicon, MD; COLŢA Mihai, MD; VLAD Pavel, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; BARBA Alic, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   "TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Produs aromatizant pentru tutun de fumat, procedeu de obţinere a lui, compoziţie aromatică (variante), procedeu de obţinere a compoziţiei pentru produsele de tutunărie (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.02.1818 LEI2003.02.03 - 2004.02.03
22004.02.1818 LEI2004.02.03 - 2005.02.03
32005.03.0918 LEI2005.02.03 - 2006.02.03
42006.09.11150 $2006.02.03 - 2007.02.03
A fost valabil pînă la 2007.02.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.04.30 BOPI nr.04.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: