REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2510 
(13) G2

(21) a 2003 0052
(22) 18.02.2003

(41) 
(45)  31.07.2004
(47)  31.07.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.02.2016
(51) 
Int. Cl: H01B 1/00 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
H01B 13/012 (2006.01)
Titular(i):   IOIŞER Anatol, MD;
Inventator(i):  IOIŞER Anatolii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   IOIŞER Anatol, MD;
(54) Titlul:   Nanostructură şi procedeu de confecţionare a acesteia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.09.2318 LEI2003.02.18 - 2004.02.18
22004.09.2318 LEI2004.02.18 - 2005.02.18
32004.09.2318 LEI2005.02.18 - 2006.02.18
42006.02.0818 LEI2006.02.18 - 2007.02.18
52007.02.195 $2007.02.18 - 2008.02.18
62007.12.2715 $2008.02.18 - 2009.02.18
72009.02.2122,5 €2009.02.18 - 2010.02.18
82010.02.1715 €2010.02.18 - 2011.02.18
92011.02.1815 €2011.02.18 - 2012.02.18
102012.02.1715 €2012.02.18 - 2013.02.18
112013.02.1525 €2013.02.18 - 2014.02.18
122014.02.1825 €2014.02.18 - 2015.02.18
132015.02.1825 €2015.02.18 - 2016.02.18
A fost valabil pînă la 2016.02.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.09.30 BOPI nr.09.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: