REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2249 
(13) G2

(21) a 2003 0055
(22) 11.02.2003

(41) 
(45)  31.08.2003
(47)  31.03.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.02.2008
(51) 
Int. Cl: G01R 27/02 (2006.01)
H01C 17/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NASTAS Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru măsurarea rezistenţei elementelor din conductor izolat în procesul bobinării
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.09.1918 LEI2003.02.11 - 2004.02.11
22003.09.1918 LEI2004.02.11 - 2005.02.11
32005.08.250 LEI2005.02.11 - 2006.02.11
42005.08.250 LEI2006.02.11 - 2007.02.11
52005.08.250 LEI2007.02.11 - 2008.02.11
A fost valabil pînă la 2008.02.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: