REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2438 
(13) G2

(21) a 2003 0061
(22) 26.02.2003

(41) 
(45)  31.05.2004
(47)  31.01.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.02.2008
(51) 
Int. Cl: A01G 1/00 (2006.01)
A01G 7/06 (2006.01)
A01N 35/06 (2006.01)
A01N 37/42 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; GOMOJA Grigore, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a culturilor pomicole
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.02.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.05.0518 LEI2003.02.26 - 2004.02.26
22004.05.0518 LEI2004.02.26 - 2005.02.26
32004.05.0518 LEI2005.02.26 - 2006.02.26
42005.06.020 LEI2006.02.26 - 2007.02.26
52005.06.020 LEI2007.02.26 - 2008.02.26
A fost valabil pînă la 2008.02.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: