REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2211 
(13) G2

(21) a 2003 0067
(22) 03.03.2003

(41) 
(45)  31.07.2003
(47)  29.02.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.03.2008
(51) 
Int. Cl: A61K 31/04 (2006.01)
A61K 31/045 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; GOREA Oleg, MD; DUTCA Marcel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Remediu pentru tratamentul afecţiunilor periodonţiului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.03.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.08.0718 LEI2003.03.03 - 2004.03.03
22003.08.0718 LEI2004.03.03 - 2005.03.03
32005.03.0118 LEI2005.03.03 - 2006.03.03
42006.02.1418 LEI2006.03.03 - 2007.03.03
52007.02.155 $2007.03.03 - 2008.03.03
A fost valabil pînă la 2008.03.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: