REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2257 
(13) G2

(21) a 2003 0070
(22) 05.03.2003

(41) 
(45)  30.09.2003
(47)  30.04.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.03.2008
(51) 
Int. Cl: A61B 17/56 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  VEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD; BUTNARU Oleg, MD; HOMA Andrei, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de artrodeză a articulaţiei talocrurale cu fragment osos fibular vascularizat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.03.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.03.0218 LEI2003.03.05 - 2004.03.05
22004.03.0218 LEI2004.03.05 - 2005.03.05
32005.05.060 LEI2005.03.05 - 2006.03.05
42005.05.060 LEI2006.03.05 - 2007.03.05
52005.05.060 LEI2007.03.05 - 2008.03.05
A fost valabil pînă la 2008.03.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: