REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2416 
(13) G2

(21) a 2003 0074
(22) 06.03.2003

(41) 
(45)  30.04.2004
(47)  31.03.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.03.2008
(51) 
Int. Cl: A01K 59/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; TODERAŞ Ion, MD; GUDUMAC Valentin, MD; DERJANSCHI Valeriu, MD; ROMAN Roman, MD; BULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BOGDAN Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de stimulare a creşterii familiilor de albine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.03.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.02.0127 LEI2003.03.06 - 2004.03.06
22005.02.0118 LEI2004.03.06 - 2005.03.06
32005.02.0118 LEI2005.03.06 - 2006.03.06
42005.04.200 LEI2006.03.06 - 2007.03.06
52005.04.200 LEI2007.03.06 - 2008.03.06
A fost valabil pînă la 2008.03.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: