REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2357 
(13) G2

(21) a 2003 0075
(22) 06.03.2003

(41) 
(45)  31.01.2004
(47)  31.08.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.03.2008
(51) 
Int. Cl: B01J 21/04 (2006.01)
B01J 23/22 (2006.01)
B01J 23/30 (2006.01)
B01J 23/32 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
B01J 27/14 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CRĂCIUN Svetlana, MD; REVENCO Mihail, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; PELIPEŢCAIA Carolina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Catalizator pentru purificarea complexă a emisiilor de gaze
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.03.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.0518 LEI2003.03.06 - 2004.03.06
22004.07.0518 LEI2004.03.06 - 2005.03.06
32004.07.0518 LEI2005.03.06 - 2006.03.06
42006.02.060 LEI2006.03.06 - 2007.03.06
52006.02.060 LEI2007.03.06 - 2008.03.06
A fost valabil pînă la 2008.03.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: