REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3464 
(13) F2

(21) a 2003 0101
(22) 04.04.2003

(41)  31.10.2004
(45)  31.12.2007
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.04.2003
(51) 
Int. Cl: H02M 3/337 (2006.01)
H02M 7/523 (2006.01)
Titular(i):   ELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
Inventator(i):  PENIN Alexandru, MD; SEMIONOV Alexandr, RU;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   ELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
(54) Titlul:   Convertor  de tensiune cu rezonanţă reglabil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.09.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.07.31 BOPI nr.07.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: