REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2347 
(13) G2

(21) a 2003 0108
(22) 18.04.2003

(41) 
(45)  31.01.2004
(47)  30.09.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.04.2005
(51) 
Int. Cl: A23L 1/18 (2006.01)
Titular(i):   STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Silvia, MD;
Inventator(i):  STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
(54) Titlul:   Mic dejun uscat (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.04.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.08.0627 LEI2003.04.18 - 2004.04.18
22004.08.0627 LEI2004.04.18 - 2005.04.18
A fost valabil pînă la 2005.04.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.01.31 BOPI nr.01.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.08.31 BOPI nr.08.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: