REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2446 
(13) G2

(21) a 2003 0112
(22) 06.05.2003

(41) 
(45)  31.05.2004
(47)  31.12.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.05.2020
(51) 
Int. Cl: A61H 35/00 (2006.01)
A61N 2/08 (2006.01)
Titular(i):   NUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
Inventator(i):  SCUTELINIC Vasile, MD; BUZU Alexandra, MD; BUZU Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(54) Titlul:   Metoda de tratament a afectiunilor ginecologice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.05.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.11.0318 LEI2003.05.06 - 2004.05.06
22004.11.0318 LEI2004.05.06 - 2005.05.06
32005.04.1418 LEI2005.05.06 - 2006.05.06
42006.05.051,37999999523163 $2006.05.06 - 2007.05.06
52007.04.25100 $2007.05.06 - 2008.05.06
62008.04.14300 $2008.05.06 - 2009.05.06
72009.03.25300 €2009.05.06 - 2010.05.06
82010.04.14300 €2010.05.06 - 2011.05.06
92011.05.06300 €2011.05.06 - 2012.05.06
102012.05.04300 €2012.05.06 - 2013.05.06
112013.04.2375 €2013.05.06 - 2014.05.06
122014.05.0575 €2014.05.06 - 2015.05.06
132015.04.2275 €2015.05.06 - 2016.05.06
142016.05.0675 €2016.05.06 - 2017.05.06
152017.03.16500 €2017.05.06 - 2018.05.06
162018.03.20700 €2018.05.06 - 2019.05.06
172019.05.31700 €2019.05.06 - 2020.05.06
A fost valabil pînă la 2020.05.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2021.11.30 BOPI nr.11.2021
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: