REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2382 
(13) G2

(21) a 2003 0130
(22) 30.05.2003

(41) 
(45)  29.02.2004
(47)  30.09.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.05.2009
(51) 
Int. Cl: C10L 1/02 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; DRAGALIN Ion, MD; VLAD Pavel, MD; ŞERBAN Sever, RO; STEPAN Emil, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a amestecului de esteri metilici ai acizilor graşi din grăsimi Biodiesel.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.05.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.04.0618 LEI2003.05.30 - 2004.05.30
22004.04.0618 LEI2004.05.30 - 2005.05.30
32005.06.070 LEI2005.05.30 - 2006.05.30
42005.06.070 LEI2006.05.30 - 2007.05.30
52005.06.070 LEI2007.05.30 - 2008.05.30
62008.05.2730 $2008.05.30 - 2009.05.30
A fost valabil pînă la 2009.05.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.12.31 BOPI nr.12.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.11.30 BOPI nr.11.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: