REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2488 
(13) G2

(21) a 2003 0144
(22) 06.06.2003

(41) 
(45)  31.07.2004
(47)  31.03.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.06.2010
(51) 
Int. Cl: A01N 63/00 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
Inventator(i):  CHITIC Valeriu, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a bioinsecticidului poliviral
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.06.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.12.140 LEI2003.06.06 - 2004.06.06
22005.12.140 LEI2004.06.06 - 2005.06.06
32005.12.140 LEI2005.06.06 - 2006.06.06
42005.12.140 LEI2006.06.06 - 2007.06.06
52005.12.140 LEI2007.06.06 - 2008.06.06
62008.06.0330 $2008.06.06 - 2009.06.06
72009.06.3015 €2009.06.06 - 2010.06.06
A fost valabil pînă la 2010.06.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.01.31 BOPI nr.01.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.12.31 BOPI nr.12.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: