REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2323 
(13) G2

(21) a 2003 0151
(22) 23.06.2003

(41) 
(45)  31.12.2003
(47)  31.07.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.06.2008
(51) 
Int. Cl: A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
A61P 15/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  FRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; SOFRONI Dumitru, MD; DIUG Eugen, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; STRATU Ecaterina, MD; NACU Ludmila, MD; BALŢATU Ovidiu, RO;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizarea bromurii de S-etilizotiouroniu (izoturon) în calitate de preparat uterotonic pentru tratamentul hemoragiilor uterine în cazul miomului uterin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.06.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.01.2918 LEI2003.06.23 - 2004.06.23
22004.01.2918 LEI2004.06.23 - 2005.06.23
32005.05.060 LEI2005.06.23 - 2006.06.23
42005.05.060 LEI2006.06.23 - 2007.06.23
52005.05.060 LEI2007.06.23 - 2008.06.23
A fost valabil pînă la 2008.06.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.01.31 BOPI nr.01.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: