REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2526 
(13) G2

(21) a 2003 0154
(22) 24.06.2003

(41) 
(45)  31.08.2004
(47)  30.04.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.06.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 3/07 (2006.01)
C12H 1/22 (2006.01)
Titular(i):   OENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
Inventator(i):  PRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
Reprezentant:   PRIDA Andrei, Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   OENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de maturare accelerată a distilatelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.06.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.02.2418 LEI2003.06.24 - 2004.06.24
22005.02.2418 LEI2004.06.24 - 2005.06.24
32005.02.2418 LEI2005.06.24 - 2006.06.24
A fost valabil pînă la 2006.06.24
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.03.30 BOPI nr.03.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.10.10 BOPI nr.10.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: