REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2773 
(13) G2

(21) a 2003 0158
(22) 26.06.2003

(41)  31.01.2005
(45)  31.05.2005
(47)  28.02.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.06.2009
(51) 
Int. Cl: C07H 1/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  POPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; LEVINŢA Iurii, MD; ANDREEV Vladislav, MD; IORGA Eugen, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a extractului de stevie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.12.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.08.120 LEI2003.06.26 - 2004.06.26
22005.08.120 LEI2004.06.26 - 2005.06.26
32005.08.120 LEI2005.06.26 - 2006.06.26
42005.08.120 LEI2006.06.26 - 2007.06.26
52005.08.120 LEI2007.06.26 - 2008.06.26
62008.06.0330 $2008.06.26 - 2009.06.26
A fost valabil pînă la 2009.06.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.12.31 BOPI nr.12.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4178, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD